Cena „Přechodu Beskyd“ na chatách Skalka-Kamenitý-Prašivá je 2.500,- Kč za osobu.

Přibyla možnost zkrátit cestu na varianty Skalka-Kamenitý, Kamenitý-Prašivá, nebo náročnější varianta Skalka – Prašivá, cca 38 km.

Tyto dvoudenní varianty budou za cenu 1.700,- Kč za osobu.

Rezervace je podmíněna kaucí převodem na účet v plné výši ceny. Případné rozdělení plateb mezi účastníky je třeba dohodnout předem.

Storno podmínky „Přechodu Beskyd“:

Rezervaci lze zrušit e-mailem, nebo telefonicky bez storno poplatku, (vždy však potvrdit e-mailem) ve lhůtě 14 a více dnů před prvním dnem rezervovaného
ubytování. Bude účtován pouze manipulační poplatek ve výši 100,- Kč.
Zrušením rezervace ve lhůtě 14 až 7 dní před prvním dnem rezervace, bude účtován storno poplatek ve výši 50% kauce za každého zrušeného
účastníka, nebo lze dohodnout čerpání kauce jiným způsobem.
Zrušením rezervace ve lhůtě kratší než 7 dní před prvním dnem rezervace bude účtován storno poplatek ve výši 100% kauce za každého zrušeného účastníka.

V případě, že účastník z jakýkoliv důvodů předčasně ukončí pobyt, nebo nevyužije všechny dohodnuté služby, poskytovatelé těchto služeb nejsou
povinni náhradou, pokud není příčina na jejich straně.

Poskytovatelé této služby uplatní storno poplatek ve výši 100% za každého účastníka rovněž v případě, že tito nevyužijí dohodnutý náhradní termín.

Objednávky na e-mailové adrese: posta@chata-skalka.cz, nebo přes kontaktní formulář.

U objednávek vždy uvádějte kontaktní telefonní číslo, na které se budeme moci dovolat v průběhu samotného Přechodu Beskyd.

Případné dotazy na tel.: +420 608 566 008

Kontaktní formulář: